Parc solar Pal Arinsal

Medi ambient i sostenibilitat

Pal Arinsal està compromès amb el desenvolupament sostenible i treballa per assolir un equilibri entre els seus objectius, així com per millorar els tres pilars fonamentals del desenvolupament: l'àmbit social, l’econòmic i el mediambiental. En aquest sentit, és de vital importància actuar d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Amb aquesta finalitat, s'ha analitzat l'impacte que poden tenir els esdeveniments esportius que organitza Pal Arinsal sobre els ODS i s'han definit una sèrie d'actuacions per millorar els indicadors i mitigar els efectes negatius que puguin tenir. L'empresa mostra el seu compromís amb el medi ambient en què desenvolupa les seves activitats a través de la certificació ISO 14001:2015, que manté implantada a tots els seus departaments i esdeveniments des de l'any 2004. 

Parc solar Pal Arinsal

Compromisos ambientals

L'estació es compromet a complir els requisits legals aplicables a les seves activitats i a reduir qualsevol impacte mediambiental advers derivat de la nostra activitat dins del marc del respecte i la protecció del medi natural.

L'estació busca millorar els aspectes ambientals amb determinació, donant prioritat a l’eficiència energètica i prevenint la contaminació que les seves activitats puguin generar. Aquesta política no només té com a objectiu intern la millora contínua, sinó que també es desplegarà per sensibilitzar els clients i usuaris sobre la importància de la recollida selectiva i el respecte per l'entorn.

Pal Arinsal també es compromet a seguir les pautes establertes pel Govern d'Andorra en relació amb el medi ambient, reforçant així la seva contribució al desenvolupament sostenible de la regió.

Arrodoniment solidari

Desenvolupament sostenible

Pal Arinsal se suma als objectius de l'Agenda 2030 i, per aquest motiu, s'han implantat alguns objectius de desenvolupament sostenible:

 • Càlcul de la petjada de carboni dels esdeveniments i l'activitat de l'estació
 • Ús d'energia renovable gràcies a la col·locació de plaques solars i altres fonts d'energia
 • Consum responsable: col·locació de fonts d'aigua en grans esdeveniments per tal d’evitar el consum de productes d'un sol ús
 • Promoció de la igualtat a la feina
 • Formacions contínues per a treballadors i col·laboradors

Més del 30 % de l'energia de l'estació es genera de forma sostenible. Actualment, el 33 % prové de fonts d'energia renovables del parc fotovoltaic Cubil. El nostre objectiu és superar aquest percentatge d'energia renovable. L'estació busca reduir dràsticament les emissions procedents del consum elèctric.

Senyalitzacio Pal Arinsal

Entorn i biodiversitat

 • Recollida selectiva dels residus generats
 • Punts a les zones de més afluència reforçats amb contenidors de rebuig, plàstic i paper
 • Senyalització dels recorreguts menys invasiva per al medi
 • Reducció radical de l'ús de senyalització plàstica
 • Seguiment de l'estat dels circuits
 • Neteja de tota la zona dels esdeveniments un cop finalitzats
Atencio al client Pal Arinsal

Política de qualitat

L'estació d'esquí Pal Arinsal busca oferir una atenció al client de qualitat, proactiva i de proximitat, avançant-se així a les seves necessitats. El tracte humà i personalitzat és un valor destacable de l'estació.

La promoció en l'adaptació als mateixos principis de respecte, protecció i millora dels sistemes implantats és un aspecte valorat per tal de continuar millorant els productes o serveis subministrats.

Finalment, Pal Arinsal vol promoure la participació i implicació de les parts interessades, internes o externs, per a totes les activitats que organitza l'estació, augmentant així l'eficiència dels equips i els recursos.